מערכת הערכת
הוראה למוסדות אקדמיים

הערכת הוראה היא פעילות חשובה מאוד במוסדות אקדמיים. היא מתבצעת לרוב בסוף כל סמסטר, במטרה לאפשר לסטודנטים לספק משוב והערכה לגבי המרצים וגם לגבי הקורסים השונים שהם לקחו באותו סמסטר. אנו מציעים תוכנה שמטפלת בנושא זה, באופן מקיף ונוח. המערכת מאפשרת ביצוע מהיר של סקר, ארגון והתאמה של השאלון על פי הצרכים הנדרשים, עם עיצוב משתנה ואפשרות ניהול של כל המשיבים, כולל נתוני רקע. אל תסתפקו בשיטות מסורבלות שונות לביצוע הערכות הוראה. על ביצוע ידני, בוודאי שכדאי כיום לוותר. התקדמו למערכת ממוחשבת להערכת הוראה.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email